TN-055 มอเตอร์เกียร์ 220VAC 5GN-40W

Description

มอเตอร์เกียร์ 220VAC  40W  shaft 12mm  พร้อมกล่องปรับรอบ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TN-055 มอเตอร์เกียร์ 220VAC 5GN-40W”