TN-047 เฟืองเกียร์ อัตราทด 1: 15 เกลียว 2 ปาก รูในตัวเกลียว 12 มิล รูในตัวตาม 20 มิล

Description

เฟืองเกียร์ อัตราทด 1: 15 เกลียว 2 ปาก รูในตัวเกลียว 12 มิล รูในตัวตาม 20 มิล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TN-047 เฟืองเกียร์ อัตราทด 1: 15 เกลียว 2 ปาก รูในตัวเกลียว 12 มิล รูในตัวตาม 20 มิล”