TN-002 มอเตอร์รอบเร็ว มอเตอร์ 220VAC 60w, 90w, 200w 2800rpm

Description

มอเตอร์รอบเร็ว มอเตอร์ 220VAC 60w, 90w, 200w 2800rpm แกนเพลา 12 มิล มีใบพัดระบายความร้อน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TN-002 มอเตอร์รอบเร็ว มอเตอร์ 220VAC 60w, 90w, 200w 2800rpm”