รับทำโปรเจ็ค !! หมวดที่ 4 ระบบอิเล็กทรอนิกส์และกล่องควบคุม

รับทำเครื่องจักร(Machine), ระบบอัตโนมัติ(Automation), หุ่นยนต์(Robot)
ออกแบบระบบ อัตโนมัติ, นิวเมติกส์ (Pneumatic), ไฮดรอลิกส์(Hydraulic)
รับเขียนโปรแกรมควบคุมทำ GUI
รับทำวงจรควบคุม, วงจรต่างๆ ออกแบบ schematic, สั่งทำ PCB พร้อมประกอบใช้งาน
รับเขียนโปรแกรม Microcontroller (PIC, DsPIC, STM8, STM32, MCS-51, AVR, ARM, Arduino) ด้วย ภาษา C

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ วสันต์ 089-774-9765 (DTAC) Email : Vasun007@hotmail.com

ปรึกษาวงจร เขียนโปรแกรม วิทวัส 086-400-4354
project1@teenamotor.com LINE : win.wittawat

ปรึกษาออกแบบเครื่องจักร กลไก วสันต์ 089-774-9765
Vasun007@hotmail.com LINE : robonick

หมวดที่ 4 ระบบอิเล็กทรอนิกส์และกล่องควบคุม

 2012-10-14 13.19.04 IMAG2328 IMG043

รับออกแบบวงจรและทำตู้คอนโทรล

DSC_0136

ออกแบบและจัดทำวงจรตามความต้องการของลูกค้า